excel_blog

Showing posts 1 - 50 of 61. View more »

ทำกราฟแบบนี้ใน Excel ยังไง | สร้างกราฟใน Excel ด้วยรูป

posted Dec 5, 2018, 4:44 AM by Dusit Kob   [ updated Dec 5, 2018, 4:55 AM ]

สร้างกราฟใน Excel ด้วยรูปถ้าจะสร้างกราฟ เพื่อให้ดู เข้าใจมากขึ้น โดยใช้รูป หรือ  icon ที่มีอยู่แล้ว มีวิธีการสร้างตามนี้

1.สร้างกราฟแท่ง ปกติ ก่อน และ คลิกขวา ที่แท่ง - > Fill - > Picture2. เลือก ว่า จะใช้รูปจากไหน ได้ทุกแบบ แล้ว แต่ต้องการ จากตัวอย่างนี้ - >  From a file (เลือกจากรูปในเครื่อง)


3. เลือกรูปที่ต้องการ - > Insert

4. ปรับ Scale ของรูปในกราฟ -> คลิกขวาที่แท่ง - > Format Data Series
5. คลิกที่ถังสี  -> ติ๊กเลือกที่ Stack and Scale with -> จะทำให้ มีจำนวนรูป เท่ากับ ตัวเลขบนกราฟ

Excel Sheet หาย เอากลับมายังไง

posted Oct 9, 2018, 9:11 AM by Dusit Kob   [ updated Oct 9, 2018, 9:13 AM ]

Excel Sheet หาย เอากลับมายังไง
อยู่ดีๆ เมนู ให้เลือก Sheet ด้านล่างหายไป ( Sheet Tab ) บางครั้งอาจจะมี คนเขียน VBA Macros ซ่อน Sheet Tab

แล้วลืม เอากลับมา ทำให้เลือก ไป sheet อื่นๆ ไม่ได้

วิธีการเอา Sheet Tab กลับมา 

1.File - > Options

2.เมนูด้านซ้ายไปที่ Advanced -> ด้านขวาเลื่อนลงมาเรื่อยๆ จนถึงหัวข้อ Display Options for this workbook:

จะมีหัวข้อ Show sheet tabs 

ถ้ายังไม่ติ๊ก ให้ ติ๊ก แล้วกด OK

เมนูให้เลือก Sheet ด้านล่างทั้งหมดจะกลับมาวิธี เรียงข้อมูล Bar Chart ใน Excel

posted Oct 7, 2018, 8:24 AM by Dusit Kob   [ updated Oct 7, 2018, 8:25 AM ]

วิธีเรียงข้อมูล Bar Chart ใน Excelเวลา นำเสนอ ข้อมูลด้วย Bar Chart อีกสิ่งหนึ่ง ที่ควรทำเสมอ คือ เรียง ข้อมูล จาก มากไปน้อย หรือ น้อยไปมาก บน Chart 

วิธีการเรียงข้อมูล ง่ายๆ คือ 

1. เอาเม้าส์ วางตรงหัว Column ข้อมูลดิบ

2.Data - > Sort - >A to Z หรือ Z to A ก็ได้ กราฟ จะเรียงข้อมูลทันที

ไม่ต้องใช้ IF ซ้อนกันเยอะ ด้วย Function ใหม่ IFs (IF มี S ) | Excel

posted Sep 29, 2018, 5:57 AM by Dusit Kob   [ updated Sep 29, 2018, 6:01 AM ]ปกติ เวลาสร้างสูตร IF ใน Excel ถ้ามีผลลัพธ์ มีโอกาสเกินขึ้น มากกว่า 2 อย่าง ต้องมี IF ซ้อนกัน 

ตัวอย่างเงื่อนไข จากรูป การให้ราคาสินค้า กับ ลูกค้า ตามช่วง จำนวนชิ้นที่สั่ง 

ผลลัพธ์ มีโอกาสเกิดขึ้น 4 อย่าง ต้องมี IF ซ้อนกัน  3 IF

โดยสูตรจะผูกตามรูป ซึ่งถ้าไม่คล่องการใช้ IF อาจจะทำให้สูตรพังได้


Excel ตั้งแต่ Version 2016 มี Function ใหม่ ชื่อ IFs

ใช้ในกรณี ผลลัพธ์มีโอกาสเกิดขึ้นหลายๆ อย่าง โดยไม่ต้องสร้างสูตร IF มาซ้อนอีกที

สามารถสร้างได้ ทั้งหมด 127 เงื่อนไข

มีรูปแบบการใช้ตามนี้


=IFS( เงื่อนไข1 , ถ้าเงื่อน1 เป็น จริง , เงื่อนไข2 , ถ้าเงื่อนไข 2 เป็นจริง , เงื่อนไข 3  , ถ้าเงื่อนไข 3 เป็นเป็นจริง ,...)จากตัวอย่างด้านบน

เราสามารถ ใส่เงื่อนไขตามนี้ได้

=IFS( จำนวนชิ้น >=200 , 80 ,....)

=IFS( จำนวนชิ้น >=200 , 80 , จำนวนชิ้น >= 100 , 300 ,...)

โดยจำนวนชิ้น ช่องแรก จะอยู่ที่ E2

สามารถใส่เงื่อนไขไปได้เรื่อยๆ ตามรูป Download ไฟล์ ไปลองเล่นดูได้จากด้านล่าง

วิธีสร้างกราฟ Sparklines เติม Dashboard ใน Excel ให้สมบูรณ์

posted Aug 26, 2018, 6:59 PM by Dusit Kob   [ updated Aug 26, 2018, 6:59 PM ]

วิธีสร้างกราฟ Sparklines เติม Dashboard ให้สมบูรณ์Sparklines เป็นกราฟ ที่เหมาะสำหรับการ ดู แนวโน้ม ภาพรวม ให้รวดเร็วขึ้น 

เช่น การดูยอดขาย หรือ ยอดการผลิต หรือ ราคาหุ้น แบบเร็วๆ 

ข้อดี คือประหยัดพื้นที่ใน Worksheet เพราะ 1 กราฟ จะใช้ แค่ 1 ช่อง Cell เท่านั้น

โดย Sparklines เริ่มมีใช้ตั้งแต่ Excel 2010 

วิธีการสร้าง Sparklines มีวิธีการสร้างตามนี้

1.เอา เม้าส์ วางในตำแหน่ง Cells ที่ต้องการสร้าง เช่น จากรูป คือ N32.เมนู Excel - > Insert - > Sparklines3.ลากกลุ่ม Cells ที่ต้องการสร้างกราฟใน ช่อง Data Range 

โดย Location Range จะเป็นตำแหน่งที่สร้าง Sparklines แล้ว กด ok


4.จะได้ Sparklines แสดงที่ช่อง N35.ข้อดี คือ สามารถ ลากกราฟ  เหมือนลากสูตร ได้เลย6.สามารถปรับแต่งกราฟ โดย เอาเม้าส์ วางที่ Sparklines และ ไปที่เมนูใน Excel ขวาสุด - > Design

สามารถปรับสี หรือ เลือกให้ แสดง High Point , Low Point ได้เลย


วิธีสร้าง Mail Merge (จดหมายเวียน) ใน Word ด้วย ข้อมูลใน Excel

posted Aug 19, 2018, 9:52 AM by Dusit Kob   [ updated Aug 19, 2018, 9:53 AM ]

วิธีสร้าง Mail Merge ใน Word ด้วย ข้อมูลใน Excelถ้าต้องการสร้างจดหมาย หรือ เอกสารใน Word โดยที่ต้องมีการเปลี่ยน ข้อความไปเรื่อยๆ ตาม ฐานข้อมูลที่มี

เช่น เปลี่ยน รายชื่อลูกค้า หรือ ที่อยู่ลูกค้า ให้ครบทุกคน ตาม List ที่มี  ตัวอย่างเช่น จดหมายดังรูป
โดยสิ่งที่ต้องการจะเปลี่ยน คือ ชื่อลูกค้า , ที่อยู่ , สาขา

เราสามารถใช้ Mail Merge ใน Word ทำงานประเภทนี้ได้ โดยไม่ต้องทำทีละ File

ขั้นตอนแรก ควรจะมีการเก็บข้อมูล ฐานลูกค้า หรือ list ของ ข้อมูลที่ต้องการสร้างใน Word ดังรูป
ขั้นตอนการสร้าง Mail Merge

1. ไปที่ Mailings - > Select Recipients-> Use an Existing List ( เลือกรายชื่อ จาก ฐานข้อมูลที่มี ) 2. ไปเลือก File Excel ที่เก็บ รายชื่อ หรือ รายการข้อมูลที่ต้องการใช้ 3.เลือก Sheet ใน File Excel ที่เปิดว่าต้องการ ใช้ Sheet ไหน เป็นฐานข้อมุล


4.เอาเม้าส์วาง ตำแหน่งที่ต้องการ ให้รายการสร้างเอง อัตโนมัติ เช่น เอาเม้าส์ วางหลังคำว่าคุณ 

แล้วไปที่ Insert Merge Field - > คลิกที่ Field ที่ต้องการ โดยจากรูป จะเป็น Customer_name


5.Insert Merge Field ให้ครบทุกที่ ที่ต้องการ

จากรูป จะมี Customer_name , address1 , address2 , postal_code , store_code6 คลิกที่ Preview Result เพื่อดูผลลัพธ์  - > 7.คลิกที่ ลูกศร หลังเลข 1 เพื่อขยับไปดู ทีละรายการ8.คลิกที่ Finish & Merge ( เสร็จ )


Edit Individual Documents - > สร้าง File ใหม่ โดยมีทุกรายการ ตาม ฐานข้อมูล ใน Excel

Print Documents - > สั่ง Print โดยเลือก รายการที่จะ พิมพ์ ได้ 

Send Email Messages - > จะเอา File Word  ส่ง mail ตาม email address ที่ระบุใช้ Excel สร้างกราฟ ราคาหุ้น พร้อม Volume

posted Jul 29, 2018, 7:29 AM by Dusit Kob   [ updated Jul 29, 2018, 7:30 AM ]

ใช้ Excel สร้างกราฟ ราคาหุ้น พร้อม Volumeโดยปกติ Excel มีกราฟ สำหรับ ราคาหุ้น อัตโนมัติ มีทั้งหมด 4 แบบตามนี้

1.High Price , Low Price , Closing Price

2.Opening Price , High Price , Low Price , Closing Price

3.Volume , High Price , Low Price , Closing Price

4.Volume , Opening Price , High Price , Low Price , Closing price

กราฟแบบที่ 1  High Price , Low Price , Closing Price

เบื่องต้นต้องมีข้อมูล เรียงตาม นี้เลย คือ High price , Low Price , Closing Price

คลุมข้อมูลทั้งหมด รวมหัว ข้อมูลด้วย -> Insert - > ในหัวข้อ Waterfall - > Stock  -> เลือกแบบที่ 1

( ดูตามรูป )

    

กราฟแบบที่ 2  Opening Price , High Price , Low Price , Closing Price

เบื่องต้นต้องมีข้อมูล เรียงตาม นี้เลย คือ Opening Price ,High price , Low Price , Closing Price

คลุมข้อมูลทั้งหมด รวมหัว ข้อมูลด้วย -> Insert - > ในหัวข้อ Waterfall - > Stock  -> เลือกแบบที่ 2

( ดูตามรูป )

กราฟแบบที่ 3  Volume , High Price , Low Price , Closing Price

เบื่องต้นต้องมีข้อมูล เรียงตาม นี้เลย คือ Volume ,High price , Low Price , Closing Price

คลุมข้อมูลทั้งหมด รวมหัว ข้อมูลด้วย -> Insert - > ในหัวข้อ Waterfall - > Stock  -> เลือกแบบที่ 3

( ดูตามรูป )

กราฟแบบที่ 4  Volume , Opening Price , High Price , Low Price , Closing price

เบื่องต้นต้องมีข้อมูล เรียงตาม นี้เลย คือ Volume ,Opening Price ,High price , Low Price , Closing Price

คลุมข้อมูลทั้งหมด รวมหัว ข้อมูลด้วย -> Insert - > ในหัวข้อ Waterfall - > Stock  -> เลือกแบบที่ 4

( ดูตามรูป )สามารถ download ไฟลื ไปลองใช้ได้

วิธีเช็คข้อมูลที่ไม่เท่ากัน ไม่ต้องผูกสูตร ด้วย Go to Special | Excel

posted Jul 12, 2018, 6:58 PM by Dusit Kob   [ updated Jul 12, 2018, 7:00 PM ]

วิธีเช็คข้อมูลที่ไม่เท่ากัน แบบไม่ต้องผูกสูตรด้วย Go to Special  | Excelถ้าเรามีข้อมูล ตามรูปด้านบน และต้องการ จะเช็ค ว่า มีตัวเลข Budget กับ Actual ของแผนกไหน ที่ต่างกันบ้าง

วิธีการ มี  2 แบบหลักๆ คือ 

1.สร้างสูตร เทียบตัวเลข

2.ใช้ Go to Special แบบ Row Differences ไม่ต้องผูกสูตร


วิธีการใช้ Go to Special แบบ Row Differences สามารถทำได้ตามนี้

1.คลุม Column ตัวเลขที่ต้องการ เปรียบเทียบ  - > Home -> Find & Select ( ขวา สุดใน Home ) - > Go to Special2.เลือกที่ Row Differences  แล้วคลิก OK3.ผลลัพธ์ทีได้คือ Excel จะเลือก เฉพาะช่องที่ ตัวเลข ต่างกัน 
4.โดยหลังจากที่ อาจจะป้ายสีได้เลย เพื่อให้ เห็น ได้ชัดเจนขึ้น


วิธีแก้ปัญหากราฟ Excel เป็นรูโบ๋ เส้นไม่ต่อเนื่อง

posted Jul 1, 2018, 8:12 AM by Dusit Kob   [ updated Jul 1, 2018, 8:13 AM ]

วิธีแก้ปัญหากราฟ Excel เป็นรูโบ๋ เส้นไม่ต่อเนื่อง    ปกติ ถ้าข้อมูลสำหรับ สร้างกราฟ ไม่ครบทุกจุด กราฟเส้น จะไม่ต่อเนื่อง ดังรูป

วิธีการแก้สามารถแก้ได้ตามนี้ครับ

1.คลิกขวาที่กราฟ - > Select Data2.ที่ด้านซ้ายล่าง คลิกที่ Hidden and Empty Cells 3.ติ๊ก ที่คำว่า Connect Data Points with Lines4.หลังจาก คลิก OK กราฟ ก็จะเป็นเส้นต่อเนื่องดังรูปครับ


สร้าง Dashboards ข้อมูล Excel ด้วย Power BI ดียังไง

posted Jun 28, 2018, 7:46 AM by Dusit Kob   [ updated Jun 28, 2018, 7:50 AM ]

สร้าง Dashboards ข้อมูล Excel ด้วย Power BI ดียังไง

อีกหนึ่งประโยชน์ของ Power BI  นอกจากสร้าง Dashboards ที่สวยงามรวดเร็ว พร้อม Share ทันที 

คือ การควบคุม Data Source ไม่ให้ เละ

ปกติถ้าสร้าง Report ด้วย Excel เสร็จแล้ว  การกระจาย Reports วิธีพื้นฐานคือ copy File แล้ว ส่งให้ผู้รับ

ซึ่งจะมี data source ติดไปด้วย 

ดังนั้นถ้าต้องการส่ง reports ให้หลายคน  จะกลายเป็น data source กระจัดกระจาย ทำให้ควบคุมยาก

โดยถ้า data source ใน Excel เยอะ จะทำให้ File มีขนาดใหญ่ด้วย 

ถ้าเปิดในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี spec ต่ำ อาจจะ not responding ทันที

การสร้าง Reports จาก data ใน Excel ด้วย Power BI จะแก้ปัญหานี้ได้ทันที 

เพราะว่า Data source ยังอยู่กับคนสร้าง 

แต่สามารถกระจาย reports ได้ โดยไม่ต้อง copy file ต้นฉบับ 

เช่น สร้าง URL เพื่อเข้าดู reports หรือ share ผ่านทาง email 

โดยถ้า Data Source มีการ update  reports ปลายทางจะ update ทันที

1-10 of 61