วิธีสร้าง VLOOKUP ถ้าหาไม่เจอตารางแรก ให้ค้นหา ตารางถัดไปถ้าต้องการสร้างสูตร VLOOKUP โดยค้นหา จากตารางที่ 1 ไม่เจอ ให้กระโดดไปค้นหาตารางถัดไป  เราจะต้องใช้ IFERROR ช่วย 

ปกติ ถ้า VLOOKUP ไม่สามารถหาข้อมูลในตารางได้ ผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็น #N/A

ดังนั้น เราจึงสามารถใช้ IFERROR ช่วยได้ 

โครงสร้าง คือ 


IFERROR( สิ่งที่ต้องการเช็ค Error , ถ้า Error ให้ทำอะไร )

กรณีมี 2 ตาราง


IFERROR(VLOOKUP ตารางที่1 , VLOOKUP ตารางที่2 )

กรณีมี 3 ตาราง


IFERROR(VLOOKUP ตารางที่1 , IFERROR(VLOOKUP ตารางที่2 , VLOOKUP ตารางที่ 3 ) )

ตัวอย่างการใช้ 

จากตารางข้อมูลด้านล่าง มี 3 ตาราง สำหรับ การ lookup โดยเงื่อนไข คือ 

ถ้าหายอดขาย ของพนักงาน จากตารางที่ 1 ไม่เจอ ให้กระโดดไปหาตาราางที่ 2 

และถ้าหาตารางที่ 2 ไม่เจอ ให้กระโดดไปหาตารางที่ 3 

Table1 - > Table2 - > Table 3
กรณี ถ้าหา Table1 ไม่เจอ ไปหา Table2
กรณี ถ้าหา ทั้ง Table1 และ Table 2 ไม่เจอ ให้ไปหา Table 3
สามารถลองด download File ไปเล่นได้จากด้านล่างครับ


Ĉ
Dusit Kob,
Mar 25, 2018, 9:01 AM