ตารางฝึกอบรม
ทุกหลักสูตรเรียน ซ้ำได้ ภายในระยะเวลา 1 ปี
ค่าใช้จ่ายครอบคลุม
  • คอมพิวเตอร์สำหรับอบรม 1 คน /1 เครื่อง , เอกสารอบรม และ ไฟล์ตัวอย่างใช้ในการเรียน พร้อม Case Studies ต่างๆ 
  • อาหารว่างเช้าและบ่าย
  • จอดรถฟรี , Free Wi-Fiหลักสูตรวัน*ราคา*

(บาท)
ม.ค.

2564
ก.พ.

2564
มี.ค.

2564
เม.ย.

2564
พ.ค.

2564
มิ.ย.

2564
ก.ค.

2564
ส.ค.

2564
ก.ย.

2564
ต.ค.

2564

 I
ntermediate Excel


13,75014


2

6

 
Powerful Functions 

 in Excel


13,75015

8
23
 PivotTable and 

 PivotChart in Excel


13,750
10
978

 Professional Charts

 in Excel

 

1
 

4,750
  

9
     

6
   

7

 PowerQuery in Excel

14,75027


10

12


12


8

 Excel for Business 

 Data Analysis


27,100
23-24

22-23


10-11


17-18


27-28

 Financial Modeling 

 with Excel

28,20019-20

23-24


18-19


13-14


14-15


 Advanced Excel


26,60016-17

16-17


13-14


15-16


8-9


9-10


9-10


18-19


 VBA Macros in Excel 


27,60021-2218-19

18-19


26-27


20-21


17-18


15-16


19-20


16-17


20-21
 

 Advanced VBA in Excel 

2
 

7,600
   

25-26
   

24-25
   

23-24
 


 Power BI


 

4,750   

25
  

25
  

20
  

13
 ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษี 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 


โปรโมชั่น | Promotion เมื่อ ชำระก่อนเรียน 7 วัน
  • หลักสูตร 1 วัน ลด 300 บาท
  • หลักสูตร 2 วัน และ 3 วัน ลด 500 บาท สมัครเรียนพร้อมกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปลด 10 %
  • หรือสมัครเรียนตั้งแต่ 2 courses ขึ้นไปลด 10 %
*ระยะเวลาเรียน ต่อ 1 วัน 9:00น.-16:30น

หมายเหตุ

จัดอบรมภายในองค์กร 
  • IN-HOUSE TRAINING 
  • ON-SITE TRAINING
  • PRIVATE TRAINING กลุ่มส่วนตัว ตามวันเวลาที่สะดวก
ติดต่อโดยตรงที่ โทร 02-6395396 , 085-5180944 , info@VBA-Excel.com


 เรียนแบบ ONLINE

สำหรับผู้เรียน ที่สะดวกแบบเรียน Online | เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา 

สามารถเข้าไปเรียนได้ที่

 COURSE LEVELS