BASIC MICROSOFT EXCEL

                        

1 วัน | 9.00 - 16.30 น.

ราคา 3,900 บาท 
(ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ชำระเงินก่อนวันเรียน 7 วันได้รับส่วนลด300 บาท 
หรือสมัคร 2 คน ลด 10%

สถานที่อบรม | แผนที่
อาคารตั้งฮั่วปัก, ติด MRT สถานีหัวลำโพง