ตารางฝึกอบรม
หลักสูตร VBA Macros in Excel3 วัน | 9.00 - 16.30 น.

ราคา 8,500 บาท 
ชำระเงินก่อนวันเรียน 7 วัน ลด 500 บาท 
หรือสมัคร 2 คนลด 10%


 15-17 มี.ค..60
 24-26 เม.ย.60
 17-19 พ.ค.60
 14-16 มิ.ย.60
 19-21 ก.ค.60
 23-25 ส.ค.60
 13-15 ก.ย.60
 18-20 ต.ค.60
 15-17 พ.ย.60
 13-15 ธ.ค.60
 17-19 ม.ค.61
 21-23 ก.พ.61
 14-16 มี.ค.61


หลักสูตร Advanced Excel

หลักการและวัตถุประสงค์

2 วัน | 9.00 - 16.30 น.

ราคา 6,900 บาท 
ชำระเงินก่อนวันเรียน 7 วัน ลด 500 บาท 
หรือสมัคร 2 คน ลด 10%


 20-21 เม.ย.60
 15-16 พ.ค.60
 8-9 มิ.ย.60
 13-14 ก.ค.60
 17-18 ส.ค.60
 11-12 ก.ย.60
 16-17 ต.ค.60
 9-10 พ.ย.60
 7-8 ธ.ค.60
 15-16 ม.ค.61
 8-9 ก.พ.61
 8-9 มี.ค.61


หลักสูตร Intermediate Excel

หลักการและวัตถุประสงค์

1 วัน | 9.00 - 16.30 น.

ราคา 3,200 บาท 
ชำระเงินก่อนเรียน 7 วัน ลด 300 บาท
หรือสมัคร 2 คนลด 10%

 5 ม.ค.60 
 8 มี.ค.60
 20 พ.ค.60 
 6 ก.ค.60
 1 ก.ย.60
 6.พ.ย.60
  7 ก.พ.61
 5 มี.ค.61


หลักสูตร Financial Modeling with Excel2 วัน | 9.00 - 16.30 น.

ราคา 8,500 บาท 
ชำระเงินก่อนวันเรียน 7 วัน ลด 500 บาท 
หรือสมัคร 2 คนลด 10%

23-24 ม.ค. 60
 23-24 มี.ค.60
 22-23 พ.ค.60
 17-18 ก.ค.60
 18-19 ก.ย.60
 20-21 พ.ย.60
 27-28 ม.ค.61
 22-23 มี.ค.61

หลักสูตร Excel สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
( Excel for Business Data Analysis )2 วัน | 9.00 - 16.30 น.

ราคา 7,400 บาท 
ชำระเงินก่อนเรียน 7 วัน ลด 500 บาท 
หรือสมัคร 2 คนลด 10%

 16-17 ก.พ.60
 27-28 เม.ย.60
 12-13 มิ.ย.60
 21-22 ส.ค.60
 11-12 ต.ค.60
 18-19 ธ.ค.60
 13-14 ก.พ.61
  3-4 เม.ย.61


หลักสูตร Powerful Functions in Excel

หลักการและวัตถุประสงค์

1 วัน | 9.00 - 16.30 น.

ราคา 3,200 บาท 
ชำระเงินก่อนวันเรียน 7 วัน ลด 300 บาท 
หรือสมัคร 2 คนลด 10%

 3 ก.พ.60
 3 พ.ค.60
 11 ส.ค.60
 7 พ.ย.60
 10 ก.พ.61
 26 เม.ย.61หลักสูตร PivotTable and PivotChart

หลักการและวัตถุประสงค์

1 วัน | 9.00 - 16.30 น.

ราคา 3,200 บาท 
ชำระเงินก่อนวันเรียน 7 วัน ลด 300 บาท 
หรือสมัคร 2 คนลด 10%

 6 ม.ค.60
18 มี.ค.60   
 4 พ.ค.60
 15 ก.ค.60 
 6 ก.ย.60
 8 พ.ย.60
 20 ม.ค.61
 26 มี.ค.61

สมัครเรียน | ขอใบเสนอราคา 

ถ้าไม่สามารถมองเห็น แบบฟอร์ม สมัครเรียน ด้านล่าง
E-mail แจ้งหลักสูตร และ วันที่ต้องการอบรม 
พร้อมชื่อนามสกุล มาที่ INFO@VBA-Excel.com


กรณี ขอใบเสนอราคา In-House Training 
หรือ สนใจอบรม Private Training  ตามวันที่ต้องการ
ลงทะเบียนด้านล่าง
โดยในช่อง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ระบุว่า In-House Training , Private Training  

 การชำระค่าลงทะเบียน

-  ชำระด้วยตัวเองเป็นเงินสด หรือ เช็คสั่งจ่ายในนาม
   บริษัท ชั้นสาม จำกัด

-  โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย
    สาขา สยามสแควร์
    ชื่อบัญชี
    บริษัท ชั้นสาม จำกัด 
    เลขที่บัญชี  026-2-33275-8
    โดยหลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาสแกน
    หรือถ่ายรูปใบฝาก ส่งมาที่อีเมล์  
    info@VBA-Excel.com
    พร้อมชื่อผู้อบรมและหลักสูตร

 รายละเอียดการหักภาษี ณ.ที่จ่าย 3%

 บริษัท ชั้นสาม จำกัด

 54 ถ.วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ แขวงวงศ์สว่าง
 กทม.10800
 โทรศัพท์  085-5180944 , 02-6395396

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี   0105556017599

ชื่อและที่อยู่บริษัทภาษาอังกฤษ

Chansam Co.,Ltd.
54 Wongsavang Rd.,Bangsue,Wongsavang
Bangkok 10800