สมัครเรียน | ขอใบเสนอราคา

ถ้าไม่สามารถมองเห็น แบบฟอร์ม สมัครเรียน ด้านล่าง
E-mail แจ้งหลักสูตร และ วันที่ต้องการอบรม 
พร้อมชื่อนามสกุล มาที่ INFO@VBA-Excel.com


กรณี ขอใบเสนอราคา In-House Training 
หรือ สนใจอบรม Private Training  ตามวันที่ต้องการ
ลงทะเบียนด้านล่าง
โดยในช่อง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ระบุว่า In-House Training , Private Training  


ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษี 200% 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 


 การชำระค่าลงทะเบียน

-  ชำระด้วยตัวเองเป็นเงินสด หรือ เช็คสั่งจ่ายในนาม
   บริษัท ชั้นสาม จำกัด

-  โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย
    สาขา สยามสแควร์
    ชื่อบัญชี
    บริษัท ชั้นสาม จำกัด 
    เลขที่บัญชี  026-2-33275-8
    
    โดยหลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาสแกน
    หรือถ่ายรูป ใบฝาก ส่งมาที่อีเมล์  
    info@VBA-Excel.com
    พร้อมชื่อผู้อบรมและหลักสูตร

 รายละเอียดการหักภาษี ณ.ที่จ่าย 3%

 บริษัท ชั้นสาม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 54 ถ.วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ แขวงวงศ์สว่าง กทม.10800
 โทรศัพท์  085-5180944 , 02-0038053

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี   010 555 601 7599

ชื่อและที่อยู่บริษัทภาษาอังกฤษ

Chansam Co.,Ltd.

54 Wongsavang Rd.,Bangsue,Wongsavang

Bangkok 10800