1 วัน | 9.00 - 16.30 น.

ราคา 3,750 บาท 
(ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ชำระเงินก่อนเรียน 7 วัน ลด 300 บาท เหลือ 3,600 บาท
หรือสมัคร 2 คน ลด 10%

สถานที่อบรม | แผนที่
อาคาร Mint Tower
 
ตารางฝึกอบรม (รอบเรียนสด)

 14 ม.ค.64
 2 เม.ย.64
 6 ส.ค.64
 ONLINE


Private Training ตามเวลาสะดวก|เสาร์-อาทิตย์
ลงทะเบียน On-line ที่ ลงทะเบียนฝึกอบรม
ในช่อง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ระบุว่า Private Training จัดอบรม Private Training  เดี่ยว หรือ กลุ่มเล็ก

และ Corporate Training  จัดภายในองค์กร หน่วยงานต่างๆ

สนใจติดต่อ

Tel : 085-5180944

info@VBA-Excel.com