2 วัน | 9.00 - 16.30 น.

ราคา 7,100 บาท 
(ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ชำระเงินก่อนเรียน 7 วัน ลด 500 บาท เหลือ 6,900 บาท
หรือ สมัคร 2 คน ลด 10%

สถานที่อบรม | แผนที่
อาคาร Mint Tower 

ตารางฝึกอบรม (รอบเรียนสด)


 23-24 ก.พ.64
 22-23 เม.ย.64
 10-11 มิ.ย.64
 17-18 ส.ค.64
 27-28 ต.ค.64
 20-21 ธ.ค.64
 ONLINE
Private Training ตามเวลาสะดวก|เสาร์-อาทิตย์
ลงทะเบียน On-line ที่ ลงทะเบียนฝึกอบรม
ในช่อง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ระบุว่า Private Training จัดอบรม Private Training  เดี่ยว หรือ กลุ่มเล็ก

และ Corporate Training  จัดภายในองค์กร หน่วยงานต่างๆ

สนใจติดต่อ

Tel : 085-5180944

info@VBA-Excel.com