วิธีดึงข้อมูล เกิน 1 ล้านบรรทัด ทำ PivotTable ใน Excel | Power Pivotจาก บทความ ก่อนหน้านี้ 


บทความนี้จะเป็นวิธีการใช้ Power Pivot  ดึงข้อมูลเกิน 1 ล้าน บรรทัด เข้ามาใน Excel

ขั้นตอนมีตามนี้

1. ไปที่เมนู Power Pivot ใน Excel -> คลิกที่ Manage

2. พอเข้ามาที่ เมนูภายใน ของ Power Pivot เราจะต้องไปดึง Data ข้างนอก เข้ามา

ขึ้นอยู่กับว่า เก็บอยู่ในรูป ไหน ตัวอย่างนี้ จะเป็น Text Files

ดังนั้น ไปที่ Home - > From Other Sources  -> เลือก Text Files -> คลิก Next3. คลิกที่ Browse -> เลือก Text Files ที่ต้องการ -> คลิก Open

ติ๊ก ที่ Use First Row as Column Headers ด้วย

4.Power Pivot จะค่อยๆ Load ข้อมูล เข้ามาจนครบ -> คลิก Close


5. Data จะถูก Load เข้ามาที่ Power Pivot เรียบร้อย

ไปที่ Home - > คลิกที่คำว่า PivotTable

Power Pivot จะกระโดด กลับไปที่หน้าต่าง Excel ปกติ 

6.เลือก New Worksheet
7.ผลลัพธ์ที่ได้ จะได้ Sheet ใหม่พร้อม เมนู PivotTable ใช้สรุป Data ที่เกิน 1 ล้านบรรทัดได้ทันที