วิธีปรับตัวเลข กำไร ในงบการเงิน อัตโนมัติ ด้วย Goal Seek ใน Excel

Goal Seek เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีประโยชน์มากๆ โดยเฉพาะงานทางด้าน Finance หรือ Business Analysis

ใช้สำหรับ การปรับตัวเลข ใน Model หรือ Template ต่างๆ ใน Excel โดยที่ไม่ต้องมาทำ manual 

ตัวอย่างเช่น ( มี file ให้ download จาก link ด้านล่าง )

จาก Model งบกำไรขาดทุน

อยากจะได้กำไร 200,000 ต้องขายให้ได้กี่ชิ้น 

จากเบื้องต้น ขายได้ 1,200 ชิ้น กำไร 28,525 บาท
วิธีการใช้ Goal Seek มีขั้นตอนตามนี้

1.เมนู Excel -> Data - > What IF Analysis - > Goal Seek
2.

ช่อง Set Cell ให้ระบุ ช่องที่เก็บ กำไร -> คลิกที่ช่อง D22

To ให้ระบุเป็นตัวเลขที่ต้องการ พิมพ์ 200,000

By Changing Cells ให้ระบุช่องที่อยากให้ Excel เข้าไป หมุน ตัวเลข ตัวอย่างนี้คือ ช่อง เก็บ จำนวน ชิ้นที่ขาย คลิกที่ช่อง D9

เสร็จ แล้ว กด OK3. Goal Seek จะหมุน ตัวเลขหาคำตอบ จนได้ผลลัพธ์
Ĉ
Dusit Kob,
Mar 6, 2019, 1:46 AM