ตัดตัวซ้ำใน Excel ด้วยสูตรใหม่ UNIQUEช่วงนี้ ( July 2020 ) ใครใช้ Office 365

จะเริ่มมีการ ทยอย update Functions ใหม่ๆ ใน Excel ให้ เป็นมาตรฐาน แล้ว

เช่น XLOOKUP , UNIQUE , SORTFILTER , SORTBY

ซึ่ง ลด การผูกสูตรที่่วุ่นวายไปเยอะมากๆ 


บทความนี้ จะเป็นวิธีการใช้ Function UNIQUE 

ใช้ง่ายมากๆ และ มีโอกาสใช้เยอะมากๆ 

จากตารางด้านล่าง มี Product Group ไล่ทีละรายการ

ถ้าเราต้องการ ถอด ข้อมูล Product Group ออกมา อีกหนึ่ง Column 

ที่ไม่ซ้ำ กัน สมัย ก่อน ต้องใช้ Remove Duplicates

เราสามารถใช้ Function UNIQUE ได้เลยวิธีการใช้ง่ายๆ  ตามรูป

พิมพ์  =UNIQUE(ลาก column ที่จะตัดตัวซ้ำ )ผลลัพธ์ที่ได้ จะ ดึงออก มา เฉพาะ รายการ UNIQUE เท่านั้น