วิธี สร้าง กราฟ  Doughnut มากกว่า 1 Level

เรียน Online คอร์ส Professional Charts in Excel
วิธีการสร้างกราฟ ลักษณะ Doughnut 

ส่วนใหญ่ ใช้กรณี present ข้อมูล แบบ progress 

หรือ Actual ใกล้ถึง Target หรือยัง

แต่บางครั้งอาจจะมีการ นำเสนอ มากกว่า 1 item

ก็เลยต้องสร้าง เป็น Doughnut ซ้อนกัน

จากตัวอย่างข้อมูลดิบ

เป็น % การใช้ Budget ของแต่ละ แผนก 

และ ต้องการนำเสนอเทียบกัน 

ว่าแผนก ไหน ใช้ Budget ใกล้ครบหรือยัง

ขั้นตอนตามนี้

1.คลุมกลุ่มข้อมูล ของ เฉพาะ Production -> เมนู Excel - > Insert - > Doughnut 2.คลุมกลุ่มข้อมูล ของ Admin -> Copy - > Paste บนกราฟ3.คลุมกลุ่มข้อมูลของ Finance - > Copy - > Paste บนกราฟ


4.ปรับ รูป แบบ โดย คลิกขวาที่กราฟ -> Format Data Series -> ปรับ Doughnut Hole Size ตามต้องการ