วิธี Forecast ยอดขายแบบ Seasonal ง่ายๆ ใน Excel แค่ 3 click


ถ้ามีตัวเลข ยอดขาย ที่เป็น ลักษณะ Seasonal ตามรูป 

แล้วอยากจะ Forecast ใน period ถัดไป 

ปกติมีหลายวิธีด้วยกัน เช่น
  • Moving Average
  • Linear Regression
  • Exponential Smoothing แบบปกติ
แต่ทั้ง 3 แบบนี้ จะเป็นการ Forecast โดยที่ยังไม่มี การจับ Seasonal

จะเน้นเป็นการ smoothing ข้อมูลมากกว่า

ดังนั้น จริงๆ แล้วในทาง คณิตศาสตร์ 

จะมี วิธีการ Forecast อีกแบบนึง

ที่จับ Seasonal ด้วย เรียกว่า

  • the AAA version of the Exponential Smoothing (ETS) algorithm.

ซึ่งปกติถ้าสร้างสูตร หรือ ขึ้นมาเองใน Excel จะค่อนข้างวุ่นวาย

Excel ตั้งแต่ Version 2016 หรือ Office 365

จะมีเครื่องตัวใหม่ ชื่อ Forecast Sheet 

ใช้สำหรับการ Forecast ข้อมูลที่มี ลักษณะ Seasonal ในตัวด้วย

โดยใช้ Algorithm ของ  the AAA version of the Exponential Smoothing (ETS)
 

วิธีการสามารถทำตามได้ดังนี้

1.คลุมข้อมูล - > Data - > Forecast Sheet 2.จะมีหน้า ต่าง เด้ง ขึ้น มา พร้อม รูป แบบ ที่จะ Forecast กับ Seasonal

โดย จะมีตัวเลข ให้เราสามารถปรับได้ ว่าจะ Forecast ไปถึง period เท่าไร

จากตัวอย่างข้อมูล มี ข้อมูลเก่า 24 periods และ ใน Tools มีจะตัวเลขบอกว่า

จะ forecast ไปจนถึง period ที่ 32 ซึ่งสามารถเพิ่มได้

ถ้าใครจะปรับ parameter สามารถ คลิก ที่ Options ได้ 

จะมี ช่อง ให้สามารถปรับ Parameter ในการ forecast ได้เพิ่มขึ้น เช่น

  • Confident Level ระดับความเชื่อมั่น โดย default ที่ 95% 
  • เช็ค Seasonality 


พอกดปุ่ม Create 

จะได้ผลลัพธ์ ตามรูป ตัวเลข Column C คือ ตัวเลขที่ Forecast ถัดจาก ข้อมูลเก่าที่มี

โดย ถ้า ดูสูตร จะใช้เป็น Function ชื่อ Forecast.ETS 

ซึ่งเป็น Function ใช้ forecast ตัวเลข ที่มีลักษณะ Seasonal

Column D , Column E คือ ขอบบน กับ ขอบล่าง

ตามระดับคควาเชื่อมั่นที่กำหนด ( Confident Level )