วิธีแก้ปัญหา เมื่อกราฟ PowerPoint ไม่ Link กับ Excelปกติเราสามารถ Copy กราฟ จาก Excel ไป Paste ที่  PowerPoint ได้เลย 

และ สามารถ Update กราฟจาก Excel โดย

คลิกที่ กราฟ ใน PowerPoint - > Design -> Refresh Data


แต่ถ้า Excel File ที่ Link มา ถูกย้ายตำแหน่ง หรือ Folder  จะไม่สามารถ Refresh ได้ 


วิธีการแก้ มี 2 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1.File - >  Edit Link to Files  (ด้านขวาล่างของหน้าต่าง )


2.Change Source - > เลือก File ที่ต้องการกลับมา Link กับ PowerPoint เหมือนเดิม  -> Update Now 

   หลังจากนี้ กราฟใน Excel ก็จะ Link กับ Powerpoint เหมือนเดิม