วิธีเพิ่ม Power Pivot ใน Excelวิธีการเพิ่ม Power Pivot เข้ามาใช้ใน Excel

1.ไปที่เมนู File 
2.คลิกที่ Options (ด้านล่าง)
3. ไปที่ Add-ins -> ตรงกลางล่างเลือก COM Add-ins-> คลิกที่ Go...
4.ติ๊กเลือก Microsoft  Power Pivot for Excel -> คลิก OK5.เมนู Power Pivot จะ โผล่ ที่ด้านบน ขวาสุดของ Excel