สร้าง Dashboard ง่ายๆ ใน PivotTable ด้วย Timeline
Timeline เป็นเครื่องมือ ใหม่ ใน PivotTable ตั้งแต่ Excel Version 2013 ขึ้นไป 

ทำให้สรุปข้อมูลตามช่วงเวลา ง่าย และ เร็วขึ้น

วิธีการใช้ Timeline สามารถทำตามขั้นตอนตามนี้

1.สร้าง PivotTable ที่มีข้อมูลเป็นวันที่ และ Group เป็น Years , Months

   คลิกขวา ตรง วันที่ -> Groupเลือกการ Group เป็น Years , MonthsPivotTable จะสรุปข้อมูลเป็น Yearly และ Monthly 


2.เอาเมาส์ วางที่ PivotTable ไปที่เมนู Analyze - > Insert Timeline และ เลือกวันที่ ที่ต้องการสร้าง Timeline

ใน Timeline เราสร้างเลือกช่วงเวลาสรุปข้อมูล โดยการเลื่อน bar สีฟ้า ตาม ช่วงเวลา ที่ต้องการ