วิธี Lock กราฟใน Excel ไม่ให้ขยับ หรือ ถูกแก้ไข

เรียน Online คอร์ส Professional Charts in Excelบางครั้งอาจจะมีการทำ report ด้วย กราฟ ต่างๆ ใน Excel และ เมื่อส่งให้ คนอื่นดู ไม่อยากให้ คนดูสามารถขยับ กราฟได้

หรือแก้ไข กราฟได้ เพราะถ้า ขยับ หรือ แก้ไข อาจจะทำให้ format ต่างๆ เปลี่ยนไป

แต่ยังสามารถ แก้ไขข้อมูลใน Worksheet ได้ปกติ

วิธีการสามารถทำได้ตามนี้คัรบ

1.คลิก เลือกทั้ง Sheet - >  คลิกขวา Format Cells - > Protection ที่คำว่า Locked  ติ๊กออก และคลิก OK

(เพื่อให้ทุก Cells ยังสามารถทำงานได้ปกติ )2.Review - > Protect Sheet3.ติ๊กเลือกทุกตัว ยกเว้น Edit Objects (ให้ทำได้ทุกอย่าง ยกเว้น แก้ไข หรือ ขยับ Objects ซึ่งกราฟ เป็นหนึ่งใน Objects )

   และ ใส่ Password  แล้ว  OK


   หลังจากนี้ จะไม่สามารถขยับ กราฟได้ แต่ยังทำงานกับทุก Cell ได้ปกติ