วิธี Sort ข้อมูลใน Excel แนวนอน  
ถ้ามีการเก็บข้อมูลแนวนอน ใน Excel และ อยากจะมีการ Sort เราสามารถสั่งให้ Excel Sort ข้อมูลแนวนอนได้

วิธีการสามารถทำได้ตามนี้ครับ 

1. เอาเม้าส์ คลุม กลุ่มข้อมูล ทั้งหมด  - > Data - > Sort2.คลิกที่ Options 3.เลือก  Sort left to right
4.เลือก Row ที่ตัองการจะ Sort ตามลำดับที่ต้องการ และ click OK