สร้าง Dynamic Chart ด้วย Filter
ถ้าเรามี template ข้อมูลตามลักษณะด้านล่างนี้  เราสามารถใช้ Filter สร้าง Dynamic Chart สำหรับ present ข้อมูลได้เลยครับ
ขั้นตอนมีตามนี้ครับ

1.คลุมข้อมูลทั้งหมด  - > Data - > Filter ( ใส่ Filter ในข้อมูล )2.นำข้อมูลทั้งหมดสร้างกราฟ  - > Insert - > Column Charts3.ที่ Item - > Filter  รหัส ที่ต้องการ จะทำให้ Chart แสดง เฉพาะ Item ที่เลือก

หรือจะเลือกมากกว่า 1 Item ก็ได้ จะทำให้ Chart กลายเป็น Dynamic Chart ทันที่ 

สามารถ Download ไฟล์ ลองเล่นได้เครับ จาก  Link ด้านล่าง


Ĉ
B23.xlsx
(23k)
Dusit Kob,
Jul 31, 2017, 6:51 PM