เอาข้อความ ต่อ กัน ด้วย TEXTJOINTEXTJOIN เป็น Function ที่แก้ปัญหามานาน ของ Excel ของการเอาข้อความมาต่อกัน และ คั่น ด้วย สัญลักษณ์ทีต้องการ

( TEXTJOIN ใช้ได้สำหรับ Excel 365 เป็นต้นไป)

มีรูปแบบการใช้ตามนี้


=TEXTJOIN( สัญลักษณ์คั่น, ถ้ามีข่องว่าง จะเอามั้ย , กลุ่ม Cell ที่เก็บข้อความ)


โดย input ตัวที่ 2 ถ้าใส่ 

TRUE -> ไม่เอาช่องว่างมาต่อ
FALSE - > เอาช่องว่างมาต่อ


ตัวอย่างการใช้