วิธีดึงราคาหุ้น Facebook , Apple , Google  มาลง Excel แบบ Real-Time


Excel เพิ่มเครื่องมือตัวใหม่ สำหรับดึงราคาหุ้น ต่างประเทศ แบบง่ายๆ ครับ 

วิธีการดึงมีขั้นตอนตามนี้ครับ

1.พิมพ์สัญลักษณ์ย่อ ของหุ้น ตัวที่เราจะดูก่อน 
( ถ้าไม่รู้ Search Google เอาง่ายสุด )2.สร้าง Table ของตาราง เพิ่มความ Dynamic 

โดย คลุมตาราง - > Insert - > Table3.คลุมเฉพาะ ตัวย่อ ของหุ้น - > เมนู Data - > คลิก ที่ Stocks

Excel จะเปลี่ยนจาก ชื่อย่อ เป็นชื่อ เต็มๆ ของบริษัท นั้น ทันที


4.คลิกที่มุมขวาบน ของ ตาราง จะมีสัญลักษณ์ เครื่องหมาย + เล็กๆ 
จะมีข้อมูล ของ หุ้น ที่ต้องการให้เลือก แล้วแต่ต้องการเลย  เช่น จะดึงราคา ก็เลือก Price หรือ P/E ก็ได้

เรา สามารถ เพิ่ม ข้อมูลที่จะดู ไปเรื่อยๆ โดย คลิก ที่มุมขวา บน ที่ + แล้วเลือก

5. ถ้าต้องการจะ Refresh 

เมนู Excel -> Data - > Refresh