วิธี LOOKUP ข้ามไฟล์ ไม่ต้องผูกสูตร โดยใช้ Power Query     
Power Query-Merge1
Power Query สามารถ สั่งให้ทำงานเหมือน  VLOOKUP ข้ามไฟล์ โดยไม่ต้องผูกสูตร  ซึ่งอยู่ในเครื่องมือ ที่ชื่อว่า Merge


รูปด้านล่าง ใช้จาก Excel Version 2016  โดย Power Query สามารถใช้ได้ตั้งแต่ Excel 2010 ขึ้นไป

ใน Excel 2013 หรือ 2010 จะมี Tab ด้านบนเมนู แยกต่างหาก ชื่อ Power Query 

รูป เมนู Power Query ใน Excel 2013


แต่ใน Excel 2016 เมนู Power Query จะรวมอยู่ใน Data -> New Query 
จากตัวอย่างมีข้อมูล 2 Files 

Customer Data  - > รายละเอียดข้อมูลของลูกค้า

Invoice Data -> รายละเอียด Invoice พร้อม รหัส ลูกค้า

สามารถลอง Download File ไปลองใช้จาก ด้านล่างได้ครับโดยทั่วไป เราสามารถดึงข้อมูล ลูกค้า มาสรุป ใน Invoice Data ได้ โดยใช้ VLOOKUP แบบข้ามไฟล์

ใน Power Query มีเครื่องมือ ขื่อ ว่า Merge สามารถทำงานลักษณะดังกล่าว โดยไม่ต้องผูกสูตรเลย 

มีวิธี การทำ ตามนี้ครับ 

1. เมนู Data -> From File - >  From Workbook2.เลือก File แรก คือ  Customer Data แล้ว คลิก Import


3.เลือก ชื่อ Sheet แล้ว คลิก Load
4.Excel จะสร้าง Sheet ใหม่ โดยดึงข้อมูลจาก File Customer Data มา 

5. เลือก ข้อมูล จาก File Invoice_data 

เมนู Data -> From File - >  From Workbook6. เลือก File แล้วคลิก  Import
7.เลือก sheet ที่ต้องการดึงข้อมูล แล้ว คลิก Load 8.Excel จะสร้าง Sheet ใหม่ โดยดึงข้อมูลจาก ไฟล์ Invoice Data มาใส่ 9.เอา mouse ในข้อมูล ไปที่เมนู Query เลือก Merge
10.เลือก ตาราง ที่ต้องการ Merge โดย ตารางแรก คือ INV_Details ตารางที่สองคือ Customer

และ เลือก Column ที่ต้องการ Lookup จากตัวอย่างนี้คือ Column ชื่อ CustomerID

โดยใน  INV_Details คลิกเลือกที่ Column  ชื่อ CustomerID

และ ใน Customer  คลิก เลือก Column ชื่อ CustomerID

แล้วกด OK 11.Excel จะสร้างหน้าต่างใหม่ เป็นหน้าต่าง ของ Power Query ขึ้นมา และ มี Column  ชื่อ Customer ขึ้นมา

 โดย Column นี้ เกิดจากจาก Lookup ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว12.คลิกที่หัวคอลัมน์ ตรงลูก ข้างขวามือของคำว่า Customer จะมีเมนูเล็กๆ ให้เลือก ข้อมูลจาก Customer ทีต้องการดึงมาจากรูป จะลือก Customer Name , Address , Country 

ผลลัพธ์ที่ได้จะดึงข้อมูลมาโชว์ เพิ่มขึ้นใน column ด้านข้าง13. คลิกที่คำว่า Close & Load ที่เมนู ด้านซ้าย บน ใน Tab Home


14. Excel จะสร้าง Sheet ใหม่ และ นำข้อมูล ที่ถูก Merge มาแสดง


Ĉ
Dusit Kob,
Jan 21, 2018, 11:43 PM
Ĉ
Dusit Kob,
Jan 21, 2018, 11:43 PM