วิธีการ Lock สูตรใน Excel | Excel Lock Formulasเรียน Online หลักสูตร Intermediate Excel

วิธีการ Lock Cell แบบปกติ

โดยปกติการ Lock ข้อมูลใน Worksheet  "จะเป็นการ lock ทุก Cell" ซึ่งมีวิธีการตามนี้

1.Review -> Protect Sheet -> ใส่ password ->Re-enter Password

วิธีการ Lock สูตร เฉพาะบาง Cell

เริ่มต้นเราต้องเข้าใจ คุณสมบัติพื้นฐาน ด้าน protection ใน แต่ละ cell ก่อน โดย คลิกขวา ที่ cell ไหนก็ได้ และ เลือก format cell
ใน เมนู Protection จะสังเกตเห็นว่า "ถูกติ๊กที่ Locked "  ความหมายคือ ถ้าใน Worksheet นี้ มีการ Protect ให้ Cell นี้ถูก Lock ด้ว

ซึ่งโดย default ทุก Cell ถูกติ๊กที่ "Locked" หมด

ดังนั้น "โดยพื้นฐานถ้าเรา Protect Sheet จะทำให้ทุก Cell ถูก Lock ทันที" 

สิ่งที่ต้องแก้ไขคือ 

1.เลือกทุก Cell และ ต้อง เอา ติ๊กที่ "Locked" ของ ทุก Cell ออกให้หมด

2.ติ๊กที่ "Locked" เฉพาะ Cell ที่ต้องการ Lock

3.กลับไป Protect Sheet อีกครั้ง

หลังจากนี้ เฉพาะ Cell C3 เท่านั้นที่มีการ Lock ห้ามแก้ไข แต่ Cell อื่นๆ ยังแก้ไขได้ปกติComments