ลาก่อน VLOOKUP ค้นหาข้อมูล แบบ ขั้นสุดกับ XLOOKUP
Excel ออกฟังก์ชั่นใหม่ มาอีกแล้ว

โดยคราวนี้ น่าจะเป็นมาตรฐานใหม่ 

กับการใช้ Excel เลยทีเดียว

คนที่ทำงานบน Excel ส่วนใหญ่ จะเคยใช้ VLOOKUP 

เป็นท่าไม้ตาย ในการค้นข้อมูล

Mapping ข้อมูล หรือ สรุปข้อมูล เป็นฟังก์ชั่น ที่มีประโยชน์เยอะมากๆ 

แต่ VLOOKUP จะมีขีดจำกัดคือ

1.ได้เฉพาะข้อมูลแนวตั้ง 

( ถ้าแนวนอนต้องใช้ HLOOKUP )

(อ่านวิธีการใช้ HLOOKUP)


2.เป็นการ มองข้อมูลจาก ซ้าย ไป ขวา เท่านั้น หรือ

พูดง่ายๆ ก็คือ column ที่เก็บ คำที่ค้นหาต้องอยู่ 

ซ้ายสุดของตารางเท่านั้น 


3.VLOOKUP เป็นการค้นหาข้อมูลจาก บน ลง ล่าง 

โดยถ้ามี lookup_value ซ้ำกัน 

จะเลือก ของตัวบนสุดมาแสดงผล


4.VLOOKUP แสดงผลได้รายการเดียว 

(ตอนนี้ มี Function ชื่อ FILTER ใช้แทน VLOOKUP แสดงผลหลายรายการได้แล้ว )ซึ่งจาก ขีดจำกัด ของ VLOOKUP ทั้ง 3 ข้อ 

ทำให้ต้องมีการใช้ MATCH และ INDEX มาช่วย

จะวุ่นวายมากๆ สำหรับ มือใหม่ ใน Excel


Excel เลยออก ฟังก์ชั่นใหม่ 

แก้ขีดจำกัดทั้งหมดของ VLOOKUP ชื่อ XLOOKUP 

( ออกมาตอน ปลาย August 2019 เฉพาะ 
Version Office 365 แบบ insider )

( แบบ Insider คือ เลือก จะ update feature ใหม่ๆ 
ของ Excel มาเล่นได้ก่อน  version อื่น )

( แต่ยังไง สุดท้าย Features และ  Functions ใหม่ๆ 
 ก็จะเป็น มาตรฐาน ของ Excel ทุก Version )


XLOOKUP ทำงานแทน VLOOKUP ได้เลย 

และ สามารถ ยังสามารถ 

แก้ ปัญหา อย่างที่ VLOOKUP พื้นฐาน ทำไม่ได้


วิธีการใช้ XLOOKUP 
แบบที่ 1 ท่ามาตรฐาน


= XLOOKUP( คำที่ค้นหา , column ที่เก็บคำที่ค้นหา , column ที่แสดงผลลัพธ์ )

ข้อดี คือ ไม่ต้องลากทั้ง ตารางแล้ววิธีการใช้ XLOOKUP 
แบบที่ 2 แนวนอน ใช้แทน HLOOKUPวิธีการใช้ XLOOKUP 
แบบที่ 3 เลือกข้อมูลที่เจอจากด้านล่างก่อน


XLOOKUP จะเลือกได้ว่า ค้นหาแบบ บนลนล่าง หรือ ล่างขึ้นบน


= XLOOKUP( คำค้นหา , column ที่ค้นหา , column ที่แสดงผล , ค้นแบบเป๊ะ หรือ ใกล้เคียง , ค้น บนลงล่าง หรือ ล่างขึ้นบน )


อันนี้เลือกก่อน ว่าค้นแบบ เจอ เป๊ะ ๆ เท่านั้น ใส่ 0 คือ Exact Match


อันนี้เลือกค้นว่า เอาแบบ บนลงล่าง หรือ ล่างขึ้นบน

ใส่  -1 คือ ให้ค้นจาก ล่าง ขึ้นมาก่อน

สังเกต ผลลัพธ์ที่ได้ ได้ของ พริก ด้านล่าง