วิธีสร้างกราฟ Tree Map ใน Excel

เรียน Online คอร์ส Professional Charts in Excel

Excel ตั้งแต่ Version 2016 มีกราฟ ใหม่อีกหนึ่งประเภท ชื่อ Tree Map ( มี File ตัวอย่างให้ลอง Download เล่นด้านล่าง )

Tree Map เหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูล แบบ แบ่งกลุ่ม ข้อมูล หรือ แบบ มีลำดับ ( hierarchy )

เช่น จากข้อมูล ยอดขาย นำเสนอ แบ่งตาม

Product Group - > Product Code - > Quantity วิธีการสร้างง่ายๆ คือ 

1.คลุม ตารางข้อมูล  - > Insert - > เลือก Tree Map
2.ได้กราฟขึ้นมาทันที


3.ถ้าอยากให้แสดง หัวกราฟ แต่ละ Group  

คลิกที่กราฟ -> Design -> เลือกรูปแบบที่แสดง หัวของและ Groupสามารถ download ไฟล์ลองเล่นได้ครับĈ
Dusit Kob,
Jun 10, 2018, 8:12 AM