วิธีใช้ SUMIF แนวนอน | SUM เฉพาะ Plan


จากรูป ถ้าเรามี Template ด้านบน แล้วต้องการ sum ตัวเลขเฉพาะ Plan ในแต่ละเดือน ของแต่ละ Product 

เราสามารถใช้ Function ชื่อ SUMIF ได้ครับ 

โครงสร้างการใช้ SUMIF คือ

SUMIF( Range ,Criteria ,SUM_Range)

Range คือ กลุ่ม range ที่เก็บเงื่อนไข

Criteria คือ เงื่อนไข สำหรับ เลือก ที่จะ sum

SUM_Range กลุ่ม range ที่ต้องการ SUM

วิธีที่ 1

ผูกสูตร ด้วย อ้างเงื่อนไข ตรงๆ ด้วยคำว่า "Plan"วิธีที่ 2

ผูกสูตร และ อ้างจากช่องที่เก็บ คำว่า Plan สามารถ download file ไปลองเล่นดูได้ครับ 

Ĉ
Dusit Kob,
Jan 16, 2018, 7:11 AM