วิธี จัดข้อความให้อยู่ตรงกลาง โดยไม่ Merge

ใน Excel ปกติ เราสามารถ จัด ข้อความให้อยู่ตรงกลาง ได้โดย การ Merge 

แต่การ Merge ข้อเสียค่อนข้างเยอะ เช่น การนำข้อมูลไป Filter , PivotTable หรือ การผูกสูตร 

วิธีการจัดข้อความ ให้อยู่ตรงกลางโดย ไม่ Merge เราสามารถทำได้ตามนี้ 

1.คลุม ข้อความ ที่ต้องการให้อยู่ตรงกลาง

2.คลิกขวา Format Cells

3.Alignment - > Horizontal - > Center Across Selection 

ข้อความจะอยู่ตรงกลาง โดยที่ไม่ด้อง Merge