excel_blog‎ > ‎

สร้าง List ใน Excel ภายใน 10 วินาที

posted Apr 11, 2016, 8:58 AM by Dusit Kob   [ updated Apr 11, 2016, 9:09 AM ]

 สร้าง List ใน Excel ภายใน 10 วินาที 

วิธีการสร้าง List ใน Excel เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น 


สามารถทำได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนดังนี้

1.วางเม้าส์ ในตำแหน่ง Cell ที่ต้องการสร้าง List 

2.เมนู Data -> Data Validation 
3.จาก Any Values - > List

4.พิมพ์ List ที่เราต้องการเข้าไปได้เลย เสร็จแล้ว คลิก OK ก็จะได้ List ในช่องที่ เอาเม้าส์ วางไว้


Comments