วิธีเขียน VBA เช็คว่า Filter อยู่หรือเปล่า

เราสามารถเช็ค ว่า ข้อมูลมมีการ Filter อยู่หรือไม่ ด้วยการใช้ Property ของ Worksheet ชื่อ AutoFilterMode

โดยถ้าข้อมูลมีการ Filter ผลลัพธ์ จะเป็น True

ถ้าข้อมูลไม่มีการ Filter ผลลัพธ์ จะเป็น False

ลองพิมพ์ Code ตามในรูปได้เลยครับ

หรือ ลอง Download File ด้านล่างไปลองเล่นดูได้ครับ
Ĉ
Dusit Kob,
Dec 20, 2017, 4:03 PM