วิธีสร้าง กราฟ แผนที่ ใน Excel ( Maps )


ตั้งแต่ Excel 2016 หรือ Office 365 กราฟ แบบใหม่อีกตัวนึง ที่ประโยชน์มากๆ คือ Maps 

โดยที่ผู้ใช้งานสามารถ นำเสนอ ข้อมูลแต่ละ Zone เช่น ยอดขาย  , จำนวน ประชการ , อัตรา การบริโภค  

ซึ่งสามารถแสดงผล เป็นแผนที่ ได้ทันที

วิธีการสร้าง

1.สร้างตารางข้อมูล โดยต้องมี column ระบุชื่อประเทศ ( ชื่อ จังหวัด ในไทยก็ได้ ) และ ตัวเลขทีต้องการ present 

2.คลุมกลุ่มข้อมูล -  > Insert - > Maps

3.Excel จะสร้างกราฟ แผนที่ ทันที โดยมี ความเข้มของสี ตามขนาดของตัวเลข ซึ่งทำให้ present ข้อมูลได้ เห็นภาพมากขึ้นสามารถ Download File ด้านล่างไปลองเล่นได้ ครับ


Ĉ
Dusit Kob,
Mar 18, 2018, 10:21 AM