วิธีเรียงข้อมูล Bar Chart ใน Excel
เวลา นำเสนอ ข้อมูลด้วย Bar Chart อีกสิ่งหนึ่ง ที่ควรทำเสมอ คือ เรียง ข้อมูล จาก มากไปน้อย หรือ น้อยไปมาก บน Chart 

วิธีการเรียงข้อมูล ง่ายๆ คือ 

1. เอาเม้าส์ วางตรงหัว Column ข้อมูลดิบ

2.Data - > Sort - >A to Z หรือ Z to A ก็ได้ กราฟ จะเรียงข้อมูลทันที