วิธี "ล็อคไฟล์ Excel" ต้องใส่ Password ก่อนเปิด File

เรียน Online หลักสูตร Intermediate Excel
เนื่องจาก File Excel บางไฟล์เป็นข้อมูลที่สำคัญมาก หรือเป็นตัวเลขที่เป็นความลับ เราต้องการให้คนที่เกี่ยวข้องสามารถเปิดได้เท่านั้น

ดังนั้นจึงต้องมีการ Lock File โดยกำหนด Password ในการเปิด File Excel

วิธีการ Lock File Excel แต่ละ Version คือ "ไปที่เมนู Encrypt และใส่ Password"

โดยมีขั้นตอนตามนี้ครับ


1.Encrypt 

เนื่องจาก Excel แต่ละ Version มีหน้าตา ที่เปลี่ยนไป โดยวิธีการไปที่เมนู Encrypt มีตามรูปด้านล่างนี้ครับ

Excel 2013 

File -> Info -> Protect Workbook -> Encrypt with Password
   Excel 2010

File -> Info -> Protect Workbook -> Encrypt with Password


Excel 2007

Office Button - > Prepare -> Encrypt Document 


2.ใส่ Password 

  หลังจากคลิกที่ปุ่ม Encrypt จะมีหน้าต่าง ให้ใส่  Password และ Confirm Password ตามนี้

 
   


3.Save File

หลังจาก ใส่ Password เรียบร้อยแล้ว ต้อง Save File ด้วย ก่อนที่จะปิด File4.ทดสอบ เปิด File

พอเปิด file ใหม่อีกครั้ง จะมีหน้าต่างให้ใส่ Password ก่อน โดยถ้าไม่รู้ Password จะไม่สามารถเปิด file นี้ได้

Comments