วิธีเช็คข้อมูลที่ไม่เท่ากัน แบบไม่ต้องผูกสูตรด้วย Go to Special  | Excelถ้าเรามีข้อมูล ตามรูปด้านบน และต้องการ จะเช็ค ว่า มีตัวเลข Budget กับ Actual ของแผนกไหน ที่ต่างกันบ้าง

วิธีการ มี  2 แบบหลักๆ คือ 

1.สร้างสูตร เทียบตัวเลข

2.ใช้ Go to Special แบบ Row Differences ไม่ต้องผูกสูตร


วิธีการใช้ Go to Special แบบ Row Differences สามารถทำได้ตามนี้

1.คลุม Column ตัวเลขที่ต้องการ เปรียบเทียบ  - > Home -> Find & Select ( ขวา สุดใน Home ) - > Go to Special2.เลือกที่ Row Differences  แล้วคลิก OK3.ผลลัพธ์ทีได้คือ Excel จะเลือก เฉพาะช่องที่ ตัวเลข ต่างกัน 
4.โดยหลังจากที่ อาจจะป้ายสีได้เลย เพื่อให้ เห็น ได้ชัดเจนขึ้น