วิธีเขียน VBA สั่ง Lock Worksheet


เราสามารถเขียน VBA สั่งให้ Excel Lock worksheet และ Unlock Worksheet ได้

โดยใช้ Method ชื่อ Protect และ Unprotect 

มีรูปแบบการเขียนตามรูป

สามารถลอง download file ไปลองเล่นดูได้ครับ


Ĉ
Dusit Kob,
Jan 13, 2018, 6:52 AM