ตารางฝึกอบรม

ทุกหลักสูตรเรียน ซ้ำได้

ภายในระยะเวลา 1 ปี

ค่าใช้จ่ายครอบคลุม

 • คอมพิวเตอร์สำหรับอบรม 1 คน / 1 เครื่อง , เอกสารอบรม และ ไฟล์ตัวอย่างใช้ในการเรียน พร้อม Case Studies ต่างๆ

 • อาหารว่างเช้าและบ่าย

 • จอดรถฟรี , Free Wi-Fi

*ระยะเวลาเรียน ต่อ 1 วัน 9:00.-16:30น

สถานที่อบรม

บริษัท ชั้นสาม จำกัด

อาคาร Mint Tower

ชั้น 5 ห้อง 504

ถนน บรรทัดทอง แขวงวังใหม่

เขตปทุวัน กทม. 10330

โปรโมชั่น

 • ชำระก่อนเรียน 7 วัน

หลักสูตร 1 วัน ลด 300 บาท

หลักสูตร 2 วัน ลด 500 บาท

 • สมัคร 2 ท่านลด 10%

 • สมัคร 3 ท่านลด 15%

 • หรือ สมัครเรียน 1 ท่าน ตั้งแต่ 2 courses ขึ้นไป ลด 10%

 • เรียนซ้ำฟรี ภายใน 1 ปี

ค่าใช้จ่ายยังไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

สามารถนำไปลดหย่อนภาษี 200% ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

จัดอบรมภายในองค์กร

 • IN-HOUSE TRAINING

 • ON-SITE TRAINING

 • PRIVATE TRAINING กลุ่มส่วนตัว ตามวันเวลาที่สะดวก

ขอใบเสนอราคาได้เลย

หรือ

ติดต่อโดยตรงที่

โทร 02-0038053

โทร 085-5180944

info@VBA-Excel.com

เรียน คอร์สไหน ก่อนดี | Course Levels

สามารถลอง ดูระดับ Level ของ Course ตามด้านล่าง ได้เลย

โดยทางเรา แบ่ง เป็น 3 ระดับหลัก ๆ คือ

 • Basic

 • Intermediate

 • Advanced