สมัครเรียน | Public Training

ถ้าไม่สามารถมองเห็น แบบฟอร์ม สมัครเรียน ด้านล่าง

E-mail แจ้งหลักสูตร และ วันที่ต้องการอบรม

พร้อมชื่อนามสกุล มาที่ INFO@VBA-Excel.com

หรือ Download แบบฟอร์มสมัครเรียน

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษี 200%

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

การชำระค่าลงทะเบียน

  • ชำระด้วยตัวเองเป็นเงินสด หรือ

ช็คสั่งจ่ายในนามบริษัท ชั้นสาม จำกัด

  • โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์

ธนาคารกสิกรไท

สาขา สยามสแควร์

ชื่อบัญชี

บริษัท ชั้นสาม จำกัด

เลขที่บัญชี 026-2-33275-8


โดยหลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาสแกน

หรือ capture หน้าจอ

ส่งมาที่อีเมล์

info@VBA-Excel.com

พร้อมชื่อผู้อบรมและหลักสูตร


รายละเอียดการหักภาษี ณ.ที่จ่าย 3%


บริษัท ชั้นสาม จำกัด (สำนักงานใหญ่)

54 ถ.วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ

แขวงวงศ์สว่าง กทม.10800

โทรศัพท์ 085-5180944 , 02-0038053

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010 555 601 7599


ชื่อและที่อยู่บริษัทภาษาอังกฤษ

Chansam Co.,Ltd.

54 Wongsavang Rd.,Bangsue,Wongsavang

Bangkok 10800