วิธี สร้าง Waterfall Chart ใน Excel ง่ายๆ

ใน Excel 2016 มีเครื่องมือสร้างกราฟประเภทใหม่ขึ้นมา คือ Waterfall Chart

หรือ บางท่านอาจจะเรียกว่า Bridge Chart

Excel Version เก่า วิธีการสร้าง Waterfall Chart

จะค่อนข้างวุ่นวายมาก ต้องผูกสูตร บางส่วน และสร้างกราฟหลายๆ อันมาซ้อนกัน

ถ้าท่านไหนใช้ Excel 2016 ลองสร้างดูแบบง่ายๆ ตามนี้ ครับ


1.จากตัวเลขที่เราต้องการ สร้าง Column C เป็นตัวเลข Change ที่เกิดขึ้น

ผูกสูตร ตาม Step ในรูป

2.คลุมข้อมูล A4:A14 และ C4:C14 - > Insert -> Water Fall Chart

3.จะได้กราฟ Waterfall Chart ทันที่

4.ปรับ ตัวเลขที่ End โดย คลิก ที่แท่ง End -> คลิกขวา -> Format Data Point

5.เลือก Set as Total แท่งสุดท้ายจะเริ่ม จาก 0

6.จะได้ Waterfall Chart ที่ถูกต้องครับ