วิธีใช้ VLOOKUP ใน Excel

VLOOKUP เป็น Function ที่กลายเป็นมาตรฐาน

ที่คนทำงานบน Excel ต้องรู้ ไม่ว่าจะทำงานด้านไหนก็ตาม

ประโยชน์ของการใช้ VLOOKUP หลากหลายมาก ส่วนใหญ่จะใช้เมื่อเจองานลักษณะตามนี้

ค้นหาข้อมูลจากตารางข้อมูลดิบ

ผลลัพธ์ที่แสดงผล หรือ ค่าที่ต้องไปคำนวณต่อ มีโอกาสเกิดขึ้นหลายค่า

โดยใช้แทน IF function ซึ่งต้องเขียนซ้อนกัน วุ่นวาย

โครงสร้างการใช้งาน

VLOOKUP(ค่าที่จะค้นหา , ตารางที่เข้าไปค้นหา , ลำดับ column ของข้อมูลที่แสดงผล , รูปแบบการ Lookup)

ตัวอย่างการใช้งาน แบบพื้นฐาน

จาก "ชื่อ" พนักงาน ต้องการรู้ว่า พนักงานคนนี้ ขายของ Product อะไร และที่ Region ไหน

ชื่อ :

ค่าที่จะค้นหา จากตัวอย่างคือ "พริก" ดังนั้น link ค่ามาจาก H4

ตารางที่เข้าไปค้นหา :

ตารางจะต้องเป็นตารางข้อมูล คือ B4:F17

ลำดับ column :

ต้องการแสดงผลของ Product แสดงว่า ลำดับ column ต้องเป็น 3 โดยนับจาก column แรกของตารางที่เลือก

รูปแบบการ Lookup :

TRUE คือตอนที่หาข้อมูลเอาที่ชื่อใกล้เคียงก็ได้

FALSE คือตอนที่หาข้อมูลต้องเอาเหมือน ค่าจะค้นหา ทุกคำ

ผลลัพธ์ที่ช่อง I4 จะได้ค่าเป็น "ตะวันออก"

ทันทีที่เปลี่ยนชื่อพนักงานที่ช่อง H4 ผลลัพธ์ที่ ช่อง I4 ก็จะเปลี่ยนตามทันที

หรือถ้าต้องการ หา ว่าพนักงานขายคนนี้ขาย Product อะไรก็ใส่สูตรลักษณะนี้ได้ทันที

ขีดจำกัด VLOOKUP

  • Column ที่เก็บ "ค่าที่จะค้นหา" ต้องอยู่ Column แรกของตารางแรกเท่านั้น

  • เงื่อนไขค้นหาข้อมูล ได้แค่ 1 เงื่อนไข เท่านั้น

( กรณี มากกว่า 1 เงื่อนไข และใช้ VLOOKUP ต้องเพิ่มอีก 1 column และ นำ ค่าที่จะค้นหา มา "&" กัน