วิธี VLOOKUP ให้โชว์รูป ใน Excel | VLOOKUP Pictures

ถ้าในตารางข้อมูล มีการเก็บรูปภาพ และ ต้องการ VLOOKUP ให้แสดงรูป ด้วย

สามารถ ทำได้ โดยใช้ ฟังก์ชั่น INDIRECT

มีขั้นตอนการทำตามนี้

1.สร้างตารางเก็บข้อมูล พร้อมรูป

2.สร้างสูตร VLOOKUP ดึงข้อมูลที่ไม่ใช่รูป

3.ตั้งชื่อ ตำแหน่ง ที่เก็บรูป ใน ตาราง ตาม ชื่อ หรือ รหัส ด้านหน้า ที่ ใช้สำหรับ LOOKUP ข้อมูล

โดย วิธีการตั้งชื่อ สามารถ ทำ เร็วๆ โดย

3-1.คลุม ตาราง ที่เก็บชื่อ หรือ รหัส และ รูป ( A8:B10)

3-2.ไปที่เมนู Excel - > Formulas - > คลิก Create from Selection

3-3.มีหน้าต่างขึ้นมา ถามว่า จะเอา ขื่อ หรือ รหัสด้านซ้าย ของตารางเป็นชื่อ หรือ ไม่ - > คลิก OK

3-4.ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ตำแหน่ง Cell B8:B10 จะมีชื่อ ตาม ชื่อ ด้านหน้า

4.ตั้งชื่อ เพื่อ Link ไปทีชื่อสำหรับการ LOOKUP โดย ไปที่ Formulas - > Name Manager - > New

ตั้งชื่อ picture_lookup ( จริงๆ ชื่ออะไรก็ได้ )

โดย ในช่อง Refer to ให้ สร้างสูตร =INDIRECT(Sheet1!$A$2)

( หลังจากพิมพ์ INDIRECT เอาเม้าส์ คลิก ที่ช่อง A2 ได้เลย )

ดูขั้นตอน ตามรูปด้านล่าง แล้ว คลิก OK

5.Copy รูป ในตาราง รูปไหนก็ได้ แล้ว Paste ที่ D2 ( ช่องที่ต้องการให้ แสดงผล ของการ LOOKUP รูป )

6.คลิกที่รูป ที่ช่อง D2 - > ไปที่ Formula Bar - > พิมพ์ = picture_lookup -> จะทำให้สามารถ link ไปที่รูปที่ตั้งชื่อไว้ได้