วิธีสร้าง VLOOKUP ถ้าหาไม่เจอตารางแรก ให้ค้นหา ตารางถัดไป

ถ้าต้องการสร้างสูตร VLOOKUP

โดยค้นหา จากตารางที่ 1 ไม่เจอ ให้กระโดดไปค้นหาตารางถัดไป เราจะต้องใช้ IFERROR ช่วย

ปกติ ถ้า VLOOKUP ไม่สามารถหาข้อมูลในตารางได้ ผลลัพธ์ที่ได้ จะเป็น #N/A

ดังนั้น เราจึงสามารถใช้ IFERROR ช่วยได้

โครงสร้าง คือ

IFERROR( สิ่งที่ต้องการเช็ค Error , ถ้า Error ให้ทำอะไร )

กรณีมี 2 ตาราง

IFERROR(VLOOKUP ตารางที่1 , VLOOKUP ตารางที่2 )

กรณีมี 3 ตาราง

IFERROR(VLOOKUP ตารางที่1 , IFERROR(VLOOKUP ตารางที่2 , VLOOKUP ตารางที่ 3 ) )

ตัวอย่างการใช้

จากตารางข้อมูลด้านล่าง มี 3 ตาราง สำหรับ การ lookup โดยเงื่อนไข คือ

ถ้าหายอดขาย ของพนักงาน จากตารางที่ 1 ไม่เจอ ให้กระโดดไปหาตาราางที่ 2

และถ้าหาตารางที่ 2 ไม่เจอ ให้กระโดดไปหาตารางที่ 3

Table1 - > Table2 - > Table 3


กรณี ถ้า Table1 ไม่เจอ ไปหา Table2

กรณี ถ้าหา ทั้ง Table1 และ Table 2 ไม่เจอ ให้ไปหา Table 3