วิธีสร้างกราฟ Tree Map ใน Excel

Excel ตั้งแต่ Version 2016 มีกราฟ ใหม่อีกหนึ่งประเภท ชื่อ Tree Map ( มี File ตัวอย่างให้ลอง Download เล่นด้านล่าง )

Tree Map เหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูล แบบ แบ่งกลุ่ม ข้อมูล หรือ แบบ มีลำดับ ( hierarchy )

เช่น จากข้อมูล ยอดขาย นำเสนอ แบ่งตาม

Product Group - > Product Code - > Quantity

วิธีการสร้างง่ายๆ คือ

1.คลุม ตารางข้อมูล - > Insert - > เลือก Tree Map

2.ได้กราฟขึ้นมาทันที

3.ถ้าอยากให้แสดง หัวกราฟ แต่ละ Group

คลิกที่กราฟ -> Design -> เลือกรูปแบบที่แสดง หัวของและ Group