วิธีดึงราคาหุ้น Facebook , Apple , Google มาลง Excel แบบ Real-Time

Excel เพิ่มเครื่องมือตัวใหม่ สำหรับดึงราคาหุ้น ต่างประเทศ แบบง่ายๆ ครับ

วิธีการดึงมีขั้นตอนตามนี้ครับ

1.พิมพ์สัญลักษณ์ย่อ ของหุ้น ตัวที่เราจะดูก่อน

( ถ้าไม่รู้ Search Google เอาง่ายสุด )

2.สร้าง Table ของตาราง เพิ่มความ Dynamic


โดย คลุมตาราง - > Insert - > Table

3.คลุมเฉพาะ ตัวย่อ ของหุ้น - > เมนู Data - > คลิก ที่ Stocks


Excel จะเปลี่ยนจาก ชื่อย่อ เป็นชื่อ เต็มๆ ของบริษัท นั้น ทันที

4.คลิกที่มุมขวาบน ของ ตาราง จะมีสัญลักษณ์ เครื่องหมาย + เล็กๆ

จะมีข้อมูล ของ หุ้น ที่ต้องการให้เลือก แล้วแต่ต้องการเลย เช่น จะดึงราคา ก็เลือก Price หรือ P/E ก็ได้

เรา สามารถ เพิ่ม ข้อมูลที่จะดู ไปเรื่อยๆ โดย คลิก ที่มุมขวา บน ที่ + แล้วเลือก


5. ถ้าต้องการจะ Refresh


เมนู Excel -> Data - > Refresh