วิธีเรียงข้อมูล Bar Chart ใน Excel

เวลา นำเสนอ ข้อมูลด้วย Bar Chart อีกสิ่งหนึ่ง

ที่ควรทำเสมอ คือ

เรียง ข้อมูล จาก มากไปน้อย หรือ น้อยไปมาก บน Chart

วิธีการเรียงข้อมูล ง่ายๆ คือ

1. เอาเม้าส์ วางตรงหัว Column ข้อมูลดิบ

2.Data - > Sort - >A to Z หรือ Z to A ก็ได้ กราฟ จะเรียงข้อมูลทันที