วิธี Sort ข้อมูลใน Excel แนวนอน

ถ้ามีการเก็บข้อมูลแนวนอน ใน Excel และ

อยากจะมีการ Sort เราสามารถสั่งให้ Excel Sort ข้อมูลแนวนอนได้

วิธีการสามารถทำได้ตามนี้ครับ

1. เอาเม้าส์ คลุม กลุ่มข้อมูล ทั้งหมด - > Data - > Sort

2.คลิกที่ Options

3.เลือก Sort Left to Right

4.เลือก Row ที่ต้องการจะ Sort ตามลำดับที่ต้องการ และ Click OK