วิธีแก้ปัญหา ไม่ให้ Slicer ใน PivotTable แสดงตัวเลข ปี ที่ไม่อยู่ในช่วงของข้อมูลดิบ

วิธีแก้ปัญหา ไม่ให้ Slicer ใน PivotTable แสดงตัวเลข ปี หรือ เดือน ที่ไม่อยู่ในช่วงของข้อมูลดิบ

เราสามารถตั้งค่า Slicer ไม่ให้ แสดงค่า ข้อมูล ที่ไม่อยู่ช่วงข้อมูลดิบ ได้ตามนี้

1.คลิกขวาที่ Slicer -> Slicer Settings

2.ติ๊ก Hide Items with no Data

3.Slicer จะไม่แสดง ช่วงปี ที่ไม่อยู่ในข้อมูลดิบ