วิธีคิดเงินเกษียณด้วย Excel

อยากมีเงินเก็บ เกษียณ 10,000,000 บาท ต้องเก็บเดือนเท่าไร


วิธีคำนวณเงินเก็บ เราสามารถใช้ Excel คำนวณได้ด้วย Function PMT


โครงสร้างการใช้งาน


PMT (อัตราดอกเบี้ยต่องวด , จำนวนงวด , เงินปัจจุบัน , เงินอนาคต , รูปแบบการเก็บเงิน )อัตราดอกเบี้ยต่องวด : ถ้าเก็บเงินทุกเดือน ต้องใช้ ดอกเบี้ย ต่อเดือน ต้องปรับ เป็น ตาม งวดที่คำนวณ


จำนวนงวด : จะเป็นเดือน หรือ ปี ก็ได้ แต่ต้อง สอดคล้อย กับ ทุก Input


เงินปัจจุบัน : เงินปัจจุบันที่มี , เงินเข้าใส่ + , เงินออกใส่ -


เงินอนาคต : เงินอนาคต ที่ต้องการ , เงินเข้าใส่ + , เงินออกใส่ -


รูปแบบการเก็บเงิน : ถ้าเก็บที่ปลายงวด ใส่ 0 , เก็บต้นงวด ใส่ 1


ตัวอย่างการคำนวณ


ดอกเบี้ย 2 % / ปี


ระยะเวลาที่เหลือ 20 ปี


เงินเก็บปัจจุบัน 100,000 บาท ที่จะเอาเข้าไป เก็บรวม


เงินเกษียณที่ต้องการ 10,000,000 บาท


ต้องเก็บเงินเดือนละเท่าไร ถึงจะได้


โดยมีตัวอย่างการใส่ ตามรูป


สังเกต เนื่องจาก ต้องการ คิด เงินเก็บต่อเดือน


อัตราดอกเบี้ย ต้อง หาร 12 คิดเป็น Rate / Month


ระยะเวลา 20 ปี ต้อง คูณ 12 คิดเป็น จำนวนเดือน


เงินเก็บตั้งต้น ใส่เป็น - เพราะว่า เป็นเงินที่จะออกจากเราไปเก็บ


เงินอนาคตใส่เป็น + เพราะ เป็นเงิน ที่ เราจะได้ คือ วิ่งเข้าเรา


ตัวเลข เงินเก็บต่อเดือนคือ -33,415.78 บาท


เครื่องหมายลบ เป็น ทิศทางของเงิน ที่ต้องออกจากเราทุกเดือน


ลอง Download File ด้านล่างไปเล่นดูได้