บางที เราดึงข้อมูล จาก Database มาใน Excel ชอบมีลักษณะตามรูป​ เพราะมี Line Break ติดมา (Alt + Enter)


และ ต้องการจะเปลี่ยนเป็นแบบด้านขวา แยก คอลัมน์ กัน


มีวิธีการ ตามนี้เลยครับ


1. เลือกทั้ง คอลัมน์ -> Ctrl + f

โดย ในช่อง Find - > พิมพ์ Ctrl + j

และ ช่อง Replace -> พิมพ์ , (comma)

2. ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นตามรูป เหลือเป็น บรรทัดเดียว โดยคั่น ด้วย comma


3.ขั้นตอนถัดไป คือ เรา จะแบ่งเป็น 3 คอลัมน์ โดย มี comma เป็นตัวคั่น

วิธีการ คือ เลือกทั้ง คอลัมน์ - > เมนู Excel -> Data - > Text to Columns


3.หน้าต่างแรก เลือก Delimited - >คลิก Next -> หน้าต่างที่ 2 ติ๊ก ที่ comma -> คลิก Finish

ผลลัพธ์จะเป็นตามรูปสุดท้าย คือ แยก คอลัมน์เรียบร้อย