วิธีเพิ่ม Power Pivot ใน Excel

วิธีการเพิ่ม Power Pivot เข้ามาใช้ใน Excel


1.ไปที่เมนู File


2.คลิกที่ Options ด้านล่าง

3. ไปที่ Add-ins -> ตรงกลางล่างเลือก COM Add-ins-> คลิกที่ Go...

4.ติ๊กเลือก Microsoft Power Pivot for Excel -> คลิก OK

5.เมนู Power Pivot จะ โผล่ ที่ด้านบน ขวาสุดของ Excel