วิธีดึงข้อมูล เกิน 1 ล้านบรรทัด ทำ PivotTable ใน Excel | Power Pivot

จาก บทความ ก่อนหน้านี้


วิธีดึงข้อมูล เกิน 1 ล้าน บรรทัด เข้ามาทำ PivotTable ด้วย Power Query


บทความนี้จะเป็นวิธีการใช้ Power Pivot ดึงข้อมูลเกิน 1 ล้าน บรรทัด เข้ามาใน Excel


ขั้นตอนมีตามนี้


1. ไปที่เมนู Power Pivot ใน Excel -> คลิกที่ Manage

2. พอเข้ามาที่ เมนูภายใน ของ Power Pivot เราจะต้องไปดึง Data ข้างนอก เข้ามา


ขึ้นอยู่กับว่า เก็บอยู่ในรูป ไหน ตัวอย่างนี้ จะเป็น Text Files


ดังนั้น ไปที่ Home - > From Other Sources -> เลือก Text Files -> คลิก Next

3. คลิกที่ Browse -> เลือก Text Files ที่ต้องการ -> คลิก Open


ติ๊ก ที่ Use First Row as Column Headers ด้วย

4.Power Pivot จะค่อยๆ Load ข้อมูล เข้ามาจนครบ -> คลิก Close

5. Data จะถูก Load เข้ามาที่ Power Pivot เรียบร้อย


ไปที่ Home - > คลิกที่คำว่า PivotTable


Power Pivot จะกระโดด กลับไปที่หน้าต่าง Excel ปกติ

6.เลือก New Worksheet

7.ผลลัพธ์ที่ได้ จะได้ Sheet ใหม่พร้อม เมนู PivotTable ใช้สรุป Data ที่เกิน 1 ล้านบรรทัดได้ทันที