วิธี LOOKUP ข้ามไฟล์ ไม่ต้องผูกสูตร โดยใช้ Power Query

Power Query สามารถ สั่งให้ทำงานเหมือน VLOOKUP ข้ามไฟล์ โดยไม่ต้องผูกสูตร ซึ่งอยู่ในเครื่องมือ ที่ชื่อว่า Merge

รูปด้านล่าง ในบทความนี้ ใช้จาก Office365

โดย Power Query สามารถใช้ได้ตั้งแต่ Excel 2010 ขึ้นไป

ใน Excel 2013 หรือ 2010 จะมี Tab ด้านบนเมนู แยกต่างหาก ชื่อ Power Query

รูป เมนู Power Query ใน Excel 2013


จากตัวอย่างมีข้อมูล 2 Files

Customer Data - > รายละเอียดข้อมูลของลูกค้า

Invoice Data -> รายละเอียด Invoice พร้อม รหัส ลูกค้า

โดยทั่วไป เราสามารถดึงข้อมูล ลูกค้า มาสรุป ใน Invoice Data ได้ โดยใช้ VLOOKUP แบบข้ามไฟล์

ใน Power Query มีเครื่องมือ ขื่อ ว่า Merge สามารถทำงานลักษณะดังกล่าว โดยไม่ต้องผูกสูตรเลย

มีวิธี การทำ ตามนี้ครับ


1. เมนู Data -> From File - > From Workbook

2.เลือก File แรก คือ Customer Data -> คลิก Import

3.เลือกชื่อ sheet แล้วคลิก Load

4.Excel จะสร้าง Sheet ใหม่ โดยดึงข้อมูลจาก ไฟล์ Customer Data เข้ามา

5. เลือก ข้อมูล จาก ไฟล์ Invoice_data

เมนู Data -> From File - > From Workbook

6.เลือก File แล้ว คลิก Import

7.เลือก Sheet ที่ต้องการดึงข้อมูล แล้วคลิก Load

8.Excel จะสร้าง Sheet ใหม่ โดยดึงข้อมูลจากไฟล์ Invoice Data มาใส่

9.วาง cursor ในตำแหน่ง Data -> บนเมนู Excel ->ไปที่ Query (ขวามสุด) คลิก Merge

10.เลือก ตาราง ที่ต้องการ Merge

โดย ตารางแรก คือ INV_Details

ตารางที่สองคือ Customer

และ เลือก Column ที่ต้องการ Lookup จากตัวอย่างนี้คือ Column ชื่อ CustomerID

โดยใน INV_Details คลิกเลือกที่ Column ชื่อ CustomerID

และ ใน Customer คลิก เลือก Column ชื่อ CustomerID

แล้วกด OK

11.Excel จะสร้างหน้าต่างใหม่ เป็นหน้าต่าง ของ Power Query ขึ้นมา

และ มี Column ชื่อ Customer ขึ้นมา

โดย Column นี้ เกิดจากจาก Lookup ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

12.คลิกที่หัว คอลัมน์ ตรงลูกศร ข้างขวามือของคำว่า Customer จะมีเมนูเล็ก ๆ ให้เลือก ข้อมูลจาก Customer ทีต้องการดึงมา

จากรูป จะเลือก Customer Name , Address , Country

ผลลัพธ์ที่ได้ จะดึงข้อมูลมาโชว์ เพิ่มขึ้นใน Column ช้างๆ

13.กลับไปที่ Home คลิกที่คำว่า Close & Load ที่ด้านด้านซ้ายสุด

14. Excel จะสร้าง Sheet ใหม่ และ นำข้อมูล ที่ถูก Merge มาแสดง