วิธีนำข้อมูลจากหลายๆ Sheet มาต่อกันใน Sheet เดียว | Power Query

ถ้ามีข้อมูลเก็บ แยก sheet กัน และต้องการนำข้อมูล ทุก sheet มาต่อกัน ใน sheet แรก

จะต้องค่อยๆ copy ข้อมูลทีละ sheet มาต่อกัน ซึ่งเสียเวลามาก

จริงๆ แล้วใน Excel มีเครื่องมือที่สามารถ ทำงานลักษณะนี้ได้เลย คือ

Power Query

มีขั้นตอนการทำตามนี้ ครับ

1.เปิด File ที่ต้องการเอาข้อมูลมารวมกัน

2.เมนู Excel ด้านบน Data - > Get Data -> From File - > Excel Workbook

2.เลือก File ที่ต้องการ

3.หน้าต่างให้เลือกข้อมูล จะแสดงขึ้นมา ติ๊ก ที่ Select Multiple Items และเลือก sheet ทีต้องการจะรวมข้อมูล

4.ด้านล่างของหน้าต่าง คลิก ทีคำว่า Load

5.เมื่อ Load เสร็จ มุมขวาของ Excel จะแสดงว่าตอนนี้มีการเก็บข้อมูล อะไรไว้บ้าง

6.ไปที่ Data - > Get Data -> Combine Queries - > Append

7.เลือก Sheet ที่ต้องการ รวม โดย คลิก ชื่อ และ คลิก Add ไปด้านขวาให้ครบ แล้ว คลิก OK

8.Excel จะสร้างหน้าต่างใหม่ ขึ้นมา เป็นหน้าต่างที่รวมข้อมูลเรียบร้อย ( Power Query Windows)

9.ที่มูมซ้ายบน คลิกที่คำว่า Close & Load - > Excel จะย้ายข้อมูล ไปลองใน Sheet ใหม่ ทันที

ซึ่งเป็น sheet ใหม่ที่เอาข้อมูลทุก Sheet มารวม ต่อกัน เรียบร้อย